Effektiv alkoholbehandling på professionelt og veldrevet misbrugscenter

29 September 2019
Astrid Pedersen
Effektiv alkoholbehandling på professionelt og veldrevet misbrugscenter

Alkoholisme er en uhyggelig og altødelæggende tilstand, som langsomt, men sikkert, æder mennesker op. Dette vil enhver, som er eller har været pårørende til en alkoholiker kunne bekræfte. Har man én gang set alkoholens skadelige virkninger på et menneskes krop og psyke, vil man for hver en pris undgå at blive udsat for dette på ny.

Er du selv pårørende til en person, som du har under mistanke for at have udviklet et usundt forbrug af alkohol, bør du således gribe ind med det samme. Alkoholisme går, i lighed med alle andre former for misbrug, nemlig aldrig over af sig selv. Tvært imod vil den misbrugsramte blive viklet længere og længere ind i misbrugets tråde, indtil der ikke er andet tilbage. Det er ikke ualmindeligt, at misbrugere og alkoholikere mister alt, hvad rer har betydet noget for dem i deres liv – familie, job, venner – som de gladeligt ofrer på misbrugets alter, når afhængigheden for alvor får tag i dem.

Hvordan får jeg min alkoholiske nærmeste tilbage på det rette spor?

Når du tager beslutningen om at hjælpe en alkoholiseret kæreste, ægtefælle, ven eller kollega, er det vigtigt, at du gør det 100%. Et halvhjertet forsøg på at påpege problematikken over for en misbruger kan i værste fald resultere i, at han eller hun skubber dig fra sig og at misbruget forværres.

Mange misbrugere reagerer med vrede og afvisning, og komplet fornægtelse af problemets eksistens, når man prøver at konfrontere dem. Derfor anbefales det, at du inddrager flere pårørende – venner, familie, eventuelt kolleger og arbejdsgivere – i konfrontationen og foranstalter det, der kaldes en intervention. Denne metode har en høj succesrate, når det handler om at at motivere misbrugere til at vende skuden – og følges den op med en professionel alkoholbehandling på et misbrugscenter, er chancen for, at din alkoholiserede pårørende kommer tilbage til livet, temmelig stor.

Læs mere om behandling af alkoholisme på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

More articles