Vikar – hvordan finder og ansætter man den bedste?

27 September 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Mange virksomheder vil på et tidspunkt stå i den situation, hvor der er brug for en vikar. Det kan skyldes sygdom, ferie eller travlhed i en specifik periode. Uanset årsagen er det afgørende at finde den rigtige vikar. Men hvordan gør man det?

I denne artikel vil vi guide dig gennem processen, så du kan finde og ansætte den bedste vikar til din virksomhed.

Definér behovet

Først og fremmest er det essentielt at definere behovet for en vikar. Hvad er opgaverne og ansvarsområderne, som vikaren skal varetage? Er det en kort eller lang periode, vikaren skal ansættes i?

Lav en liste over de specifikke kvalifikationer og kompetencer, som en vikar skal have for at kunne udføre arbejdet på bedst mulig vis. Det kan være alt fra erfaring og uddannelse til personlige egenskaber og kommunikationsevner.

En klar definition af behovet gør det lettere at udvælge de bedst egnede kandidater til stillingen.

Find den rette vikar

Når behovet er defineret, kan man gå i gang med at finde den rette vikar.

Der findes forskellige muligheder for at søge efter vikarer. Man kan benytte sig af et vikarbureau, der hjælper med at finde og ansætte en vikar. Her vil man som regel modtage et udvalg af egnede kandidater, som er blevet screenet og udvalgt af bureauet.

Alternativt kan man selv søge efter vikarer via jobportaler og annoncer. Her har man selv ansvaret for at sortere ansøgninger og ansætte den rigtige kandidat.

Vælger man at gå gennem et bureau, bør man sikre sig, at det er et pålideligt og erfarent bureau, som er i stand til at levere de rette kandidater til opgaven.

Ansættelse og opfølgning

Når man har fundet den rette vikar, er det vigtigt at sikre en god ansættelsesproces og en klar aftale om ansvar og pligter.

Sørg for at udarbejde en skriftlig kontrakt, hvor der står tydeligt beskrevet, hvad vikarens opgaver og ansvar er, samt hvornår ansættelsesperioden udløber.

Giv også vikaren en grundig introduktion til virksomheden og arbejdet, så vikaren føler sig velkomment og klædt på til at udføre arbejdet.

Det er også vigtigt at følge op på vikarens arbejde i løbet af ansættelsesperioden og sikre sig, at arbejdet udføres tilfredsstillende.

vikar

At ansætte en vikar kan være en effektiv løsning for virksomheder, der midlertidigt har brug for en ekstra arbejdskraft. For at finde den rette vikar bør man definere behovet, søge efter kandidater og sikre en god ansættelsesproces og opfølgning.

En vikar kan være en stor hjælp for virksomheder, og en velvalgt og velforberedt vikar kan være med til at sikre en effektiv og produktiv periode trods personaleudskiftninger.

Husk også, at det kan være en god idé at have et samarbejde med et vikarbureau i baghånden, så man altid har nem adgang til vikarer i nødstilfælde. Se https://dkvikarservice.dk/.

More articles